Taskforce

De Taskforce Bouwagenda is eind 2016 opgericht door ministers Kamp (EZ), Blok (Wonen) en Schultz Van Haegen (Infrastructuur) om De Bouwagenda op te stellen en uit te voeren. Het is in feite het ‘kabinet’ van De Bouwagenda. De Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van de ‘gouden driehoek’ (overheid, markt en kennisinstellingen), aangevuld met ‘trekkers’ met verantwoordelijkheid voor deelmarkten (zoals vastgoed, infra) en deelthema’s (zoals human capital).

Bernard Wientjes

Bernard Wientjes

Voorzitter
wikipediaInterview
Chris Kuijpers

Chris Kuijpers

Directeur-Generaal Bestuur en Wonen van het Ministerie van BZK
algemenebestuurdienstwww.algemenebestuurdienst.nl
Joanne Meyboom

Joanne Meyboom

Directeur divisie Building Technologies Siemens
LinkedInLinkedIn
Maxime Verhagen

Maxime Verhagen

Voorzitter Bouwend Nederland
LinkedInLinkedIn
Elphi Nelissen

Elphi Nelissen

Decaan faculteit Bouwkunde TU Eindhoven
TUEwww.tue.nl
Claudia Reiner

Claudia Reiner

Vicevoorzitter Uneto-VNI
LinkedInLinkedIn
Pieter Litjens

Pieter Litjens

Wethouder Verkeer, Vervoer en Organisatie gemeente Amsterdam
Amsterdamwww.amsterdam.nl
Albert Martinus

Albert Martinus

Bestuurslid MKB Infra
LinkedInLinkedIn
Ben van Berkel

Ben van Berkel

Founder/Principal Architect
wikipediawww.wikipedia.nl
Koene Talsma

Koene Talsma

Voormalig lid van de Raad van Bestuur van Dura Vermeer
LinkedInLinkedIn
Annemieke Nijhof

Annemieke Nijhof

CEO ingenieursbureau Tauw
LinkedInLinkedIn
Rob van Wingerden

Rob van Wingerden

CEO BAM
BAMwww.bam.nl