Whitepaper meetlat circulariteit

08-11-2018 2212 keer bekeken 0 reacties

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland deden de Jongehonden een inventariserend onderzoek naar een uniforme meetmethode voor circulair bouwen.

Met een inventariserend onderzoek is een eerste invulling gegeven aan de ontwikkeling van een uniforme meetmethode voor circulariteit voor de utiliteits- en woningbouw.

In dit onderzoek is de visie van gerenommeerde partijen uit het veld verkend aan de hand van drie kernthema’s:
- Ideeën, verwachtingen en behoeften rondom een uniforme meetmethode;
- Praktijkervaringen met (circulaire) meetmethodes en bijbehorende lessen en successen;
- Ideeën over de implementatiewijze van een uniforme meetmethode.

In het bijgevoegd whitepaper zijn de interviews over deze maatlat voor circulariteit terug te lezen.

0  reacties

Cookie-instellingen