Thema Samenwerken vanuit vertrouwen

3080 keer bekeken

De Bouwagenda onderscheidt zes thema's die in alle roadmaps doorwerken. Het betreft de volgende zes thema's:

De ambitie van dit thema is het fundamenteel veranderen van cultuur en werkwijze in de bouw waardoor focus op duurzaamheid, samenwerking, innovatie en levensduur dominant wordt bij aanbestedingen.

De inkoopstrategie van betrokken partijen in de bouwketen biedt maximale ruimte voor inbreng van onderscheidend vermogen in technisch, kwalitatief, financieel, innovatief en procesmatig opzicht voor de oplossing van projecten.

Hierbij willen we in 2021 het volgende hebben gerealiseerd:

  • Heldere en concrete afspraken maken over toedeling van risico’s is ‘normaal’.
  • Vroegtijdige pre-concurrentiële kennisdeling en -inbreng is geborgd in het proces.
  • Opdrachtgevers geven aan opdrachtnemers de gelegenheid om hun vakmanschap en onderscheidend vermogen in te brengen in de uiteindelijke oplossing van projecten.
  • Opdrachtgevers hebben een daarbij passende inkoopstrategie ontwikkeld en geïmplementeerd in de eigen organisatie.
  • Professioneel opdrachtgeverschap en professioneel regisserend opdrachtgeverschap is ontwikkeld.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Cookie-instellingen