Thema Ontwerpen vanuit een integrale visie

4506 keer bekeken

De Bouwagenda onderscheidt zes thema's die in alle roadmaps doorwerken. Het betreft de volgende zes thema's:

Er worden nog steeds kansen gemist om de gezonde, energie neutrale, goed bereikbare, door OV-ontsloten, vitale gebieden, wijken en steden van de toekomst te ontwerpen en te ontwikkelen.

Om een veilige en gezonde leefomgeving te borgen voor de toekomst zijn ambitie, verbeeldingskracht en een ‘integrale aanpak’ nodig. Ook het organiseren van ruimte en vastgoed vergt een intensieve samenwerking en interactie tussen mensen en vakgebieden. Het gaat immers om mensen die inspireren, voortdurend nieuwe verbanden ontdekken, opgaven en kansen identificeren en die werken aan de wetenschappelijke positionering van architectuur, stedenbouw en landschap.

Deze kijk op gebiedsontwikkeling, stedenbouw en volkshuisvesting krijgt concreet vorm in het Ontwerp en Bouw Platform (OBP).

Het OBP werkt aan ‘proeftuinen’, waar in een pre-competitieve omgeving gewerkt wordt aan concrete ontwikkellocaties. Proeftuinen waar aan de hand van een integrale benadering en innovatie in de bouw, vier domeinen met elkaar gecombineerd worden: woningbouwopgave van verdichten met kwaliteit, mobiliteit, klimaatadaptatie en verduurzaming. Er zijn hiervoor al verschillende sessies georganiseerd in Amsterdam en Rotterdam.

De ambitie van De Bouwagenda is om, door middel van integrale ontwerpaanpak, duurzame leefomgevingen te creëren, waarbij het doel is om voor 2021 de integrale ontwerpaanpak op 5 tot 10 ontwikkellocaties toe te passen. Daarnaast zal er jaarlijks één Nationaal Icoonproject aan worden gewezen dat de nieuwe werkwijze zichtbaar maakt.

Vanuit de Taskforce Bouwagenda zijn Ben van Berkel en Rob van Wingerden aangesteld als boegbeeld. Zij zullen dit samen met Carolien Gehrels (Arcadis) oppakken. Een groep van founding fathers - Rijksoverheid, Rijksbouwmeester, BNA, NEPROM, IngenieursNL, NVTB en Platform31- ondersteunt dit initiatief in het bijzonder.

Nieuws Ontwerpen vanuit een integrale visie

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Nieuws Ontwerpen vanuit een integrale visie","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":true,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"175247"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":false,"showDate":true,"showImages":true,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen