Thema Digitalisering en informatisering

3863 keer bekeken

De Bouwagenda onderscheidt zes thema's die in alle roadmaps doorwerken. Het betreft de volgende zes thema's:

Diverse maatschappelijke opgaven zoals duurzaamheid, levensloop bestendig wonen, en realisatie van smart city’s zijn afhankelijk van digitalisering en informatisering in de bouw.

Denk aan bijvoorbeeld circulair bouwen, inzet van domotica, gezonder binnenklimaat, en het verbinden van voorzieningen in de smart city. Daarnaast is de bouwopgave vanuit De Bouwagenda omvangrijk en de productiviteit laag ten opzichte van andere sectoren.

Betere benutting van digitalisering en informatisering is een belangrijke ‘aanjager’ in het mogelijk maken van een productiviteitssprong. De oplossing schuilt niet in harder werken, maar in energie-efficiënter, duurzamer, slimmer en transparant werken. Deze sprong is nodig om de diverse maatschappelijke opgaven op tijd te realiseren. Door verdergaande digitalisering en informatisering wordt het voor de bouwsector mogelijk om sneller te innoveren en de productiviteit substantieel te verbeteren. Denk aan industrieel bouwen, met prefabricage in de fabriek en plug-and-play op de bouwplaats. Maar ook aan het verhogen van de kwaliteit van leven, bijvoorbeeld door langer comfortabel thuis te kunnen wonen door de inzet van slimme ICT en automatisering in woningen.

Om efficiency, proces en kwaliteit te vergroten, worden er veel verschillende initiatieven in de markt ontplooid op het gebied van digitalisering, maar de regie is beperkt en samenwerking niet optimaal. Al wordt er veel geïnvesteerd, bij opschaling loopt men tegen problemen aan (informatie-uitwisselingsproblemen, kennis en competenties blijven achter, de aanhaking van de wetenschappelijke wereld is ad hoc etc.). Hierdoor bereiken we niet de versnelling die mogelijk is. Dit moet verbeteren om meer waarde voor de maatschappij te creëren – er liggen enorme kansen. Zodat mensen in de gebouwde omgeving gelukkig kunnen wonen, werken en recreëren. Hierbij liggen er mogelijkheden voor zorgvuldig (her)gebruik c.q. minimalisering van grondstoffen en energie. Daarnaast liggen er kansen voor het creëren van nieuwe waarde c.q. economische groei door nieuwe diensten en export van kennis.

Nieuws over Digitalisering

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Nieuws over Digitalisering","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"169134"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":false,"showDate":true,"dateType":"classic","showImages":true,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Cookie-instellingen