Roadmap Gereguleerde huurwoningen

3844 keer bekeken

We werken binnen de clusters infra, woningbouw en utiliteitsbouw aan tien concrete maatschappelijke opgaven en aan één lokaal-regionale opgave, die zijn omschreven in elf roadmaps. Vanuit de algemene visie komen we per pijler tot de volgende opgaven:

 

In deze Roadmap werkt De Bouwagenda aan toekomstbestendige en duurzame gereguleerde huurwoningen.

De gebouwde omgeving als geheel is verantwoordelijk voor 25% van de CO2-uitstoot in Nederland. Medio 2015 zijn er in Nederland circa 1,5 miljoen sociale huurwoningen met een energielabel C of lager. Het betreft 70% van de woningvoorraad. Dat is onwenselijk, onhaalbaar en onbetaalbaar. De uitdaging is dan ook om door schaal en innovatie te komen tot een aanmerkelijke kostenverlaging van minimaal 50%. Dit is een prijsniveau waarbij de businesscase zonder overheidsbijdrage positief is. Grootschalige verduurzaming van de gebouwde omgeving komt op dit moment niet zelfstandig tot stand. Oorzaken zijn onvoldoende vraag, niet-schaalbare oplossingen, onvoldoende capaciteit en een versnipperd aanbod. Urgentie, regie en een programmatische aanpak zijn noodzakelijk. De oogst van vele succesvolle pilots en proefprojecten van de afgelopen jaren moet nu omgezet worden in grootschalige uitrol. De ambitie is om alle gereguleerde huurwoningen te verduurzamen voor 2050.

Meer informatie over deze Roadmap is te lezen in onderstaande pdf.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Cookie-instellingen