Roadmap Verduurzaming scholen

3204 keer bekeken

We werken binnen de clusters infra, woningbouw en utiliteitsbouw aan tien concrete maatschappelijke opgaven en aan één lokaal-regionale opgave, die zijn omschreven in elf roadmaps. Vanuit de algemene visie komen we per pijler tot de volgende opgaven:

 

In deze Roadmap werkt De Bouwagenda aan de verduurzaming van schoolgebouwen.

Veel onderwijsvastgoed stamt uit de jaren ’60 tot ’80 van de vorige eeuw en is van slechte kwaliteit, zowel bouwtechnisch als ook onderwijstechnisch. Zo stelt de maatschappij steeds vaker andere aanvullende eisen aan een gebouw. Het toekomstbestendig en duurzaam maken van onderwijsgebouwen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgave inzake het klimaatakkoord van Parijs en het Energieakkoord. Objectieve gegevens over de huidige staat van de schoolgebouwen zijn er niet van recente datum. Wel is bekend dat van alle basisscholen in Nederland circa 30% energielabel G heeft. ECN heeft berekend dat label G-scholen 80% van de energiebesparing die haalbaar is bij alle scholen kunnen leveren als alle basisscholen worden verbeterd tot label C. Daarnaast wijzen GGD-metingen uit dat CO2-concentraties in veel scholen dagelijks (veel) hoger zijn dan de referentiewaarde van 1200 ppm. De overschrijding van die norm wordt toegeschreven aan gebrekkige ventilatie. Doel uit De Bouwagenda voor 2021 is dat de meest urgente scholen met label G dan zijn gerenoveerd en verduurzaamd.

Meer informatie over deze Roadmap is te lezen in onderstaande pdf.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Cookie-instellingen