Roadmap Particuliere woningvoorraad

3174 keer bekeken

We werken binnen de clusters infra, woningbouw en utiliteitsbouw aan tien concrete maatschappelijke opgaven en aan één lokaal-regionale opgave, die zijn omschreven in elf roadmaps. Vanuit de algemene visie komen we per pijler tot de volgende opgaven:

 

In deze Roadmap werkt De Bouwagenda aan een toekomstbestendige en duurzame particuliere woningvoorraad.

De Bouwagenda wil de grootschalige verduurzaming van particuliere woningen in een stroomversnelling brengen. De ambitie is om vanaf 2021 de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad op te schalen zodat binnen enkele jaren een niveau van tweehonderdduizend woningen per jaar bereikt wordt. Dit met als doel voor 2050 de gehele particuliere voorraad van 4,5 miljoen woningen te verduurzamen naar CO2- en energieneutrale woningen.

Het speelveld waarin de particuliere woningen verduurzaamd moeten worden, is groot, complex en op dit moment nog ontoereikend. Huiseigenaren moeten investeren in tijd, geld en moeite terwijl de mogelijkheid tot terugverdienen niet altijd duidelijk is. De technologie is nog niet volledig uitontwikkeld qua circulariteit, duurzaamheid, flexibiliteit, prijs, volume en foutvrije installatie. Renovatiekosten liggen te hoog om binnen een redelijke termijn terug te verdienen via verlaagd energieverbruik. De aanbiedersmarkt voor individuele woningrenovaties is versnipperd. Er zijn enkele grote aanbieders en zeer veel kleine lokale aannemers, adviesbureaus en installateurs. De kennis over duurzaamheid en circulair bouwen is bij veel bedrijven nog beperkt. De inzet van deze Roadmap is om de grootschalige verduurzaming van particuliere woningen in een stroomversnelling te brengen. Met als ambitie om alle particuliere woningen voor 2050 te verduurzamen. Doel is om de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad op te schalen tot 100.000 woningen per jaar vanaf 2021.

In deze Roadmap werkt de De Bouwagenda aan toekomstbestendige en duurzame particuliere woningvoorraad, waarbij wordt nagedacht over het ontwikkelen van een goed aanbod en het actief stimuleren van de vraagzijde. 

Meer informatie over Road Map 4 is te lezen in onderstaande pdf.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Cookie-instellingen