Roadmap Energie-infrastructuur

3610 keer bekeken

We werken binnen de clusters infra, woningbouw en utiliteitsbouw aan tien concrete maatschappelijke opgaven en aan één lokaal-regionale opgave, die zijn omschreven in elf roadmaps. Vanuit de algemene visie komen we per pijler tot de volgende opgaven:

 

In deze Roadmap werkt De Bouwagenda aan een toekomstbestendige en duurzame energie-infrastructuur.

Om de resultaten van het klimaatakkoord van Parijs en het Energieakkoord te behalen moeten er zeer grote inspanningen worden verricht. We streven naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. De inzet van duurzame bronnen (bijvoorbeeld wind, zonlicht, water en aardwarmte) voor elektriciteit en warmte moeten die ambitie waarmaken. In de toekomst gaan bewoners en gebouweigenaren steeds meer in hun eigen energiebehoefte voorzien. De rollen van ‘producent’ en ‘gebruiker’ gaan door elkaar lopen. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor energiebedrijven, netbeheerders, de overheid en uiteraard voor consumenten en bedrijven. Decentrale opwekking is ingewikkeld: regels zijn niet overal gelijk en veranderen nogal eens, financieringsmogelijkheden zijn complex en niet altijd aantrekkelijk, de salderingsregeling is aan verandering onderhevig, het aanbod van duurzame energiebronnen als wind en zon is niet constant, er is gebrek aan betrouwbare realtime informatie over gebruik en prijzen en het energienet is niet berekend op de hoge eisen die decentrale opwekking stelt.

Meer informatie over deze Roadmap is te lezen in onderstaande pdf.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Cookie-instellingen