Taskforce

De Taskforce Bouwagenda is eind 2016 opgericht door toenmalig ministers Kamp (EZ), Blok (Wonen) en Schultz Van Haegen (Infrastructuur) om De Bouwagenda op te stellen en uit te voeren. Het is in feite het ‘kabinet’ van De Bouwagenda.

De Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van de ‘gouden driehoek’ (overheid, markt en kennisinstellingen), aangevuld met ‘trekkers’ met verantwoordelijkheid voor deelmarkten (zoals vastgoed, infra) en deelthema’s (zoals human capital). De Taskforce bestaat uit de volgende leden:

 • 4579 keer bekeken

  “De Bouwagenda is voor mij een aanzet om tot een revolutie te komen. Een revolutie om van de brede bouwsector een (inter-)nationale voorloper te maken op het gebied van sociale betrokkenheid, technische kunde en een duurzame toekomstbestendige strategie. Read more about Bernard Wientjes, voorzitter

 • 2148 keer bekeken

  Michèle Blom is directeur-generaal Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Read more about Michèle Blom

 • 1729 keer bekeken

  “Voor mij zijn twee zaken cruciaal: een versnelling van de ketensamenwerking in de bouw, met als resultaat innovatie, kwaliteitsstijging en schaalvergroting, en de verbinding daarvan met verduurzaming van de gebouwde omgeving, energietransitie en human capital. Read more about Chris Kuijpers

 • 1885 keer bekeken

  “De bouw heeft een enorme impact op vraagstukken van de samenleving, of het nu gaat om duurzaamheid, combineren van zorg en wonen of schaarste aan grondstoffen. Iets waar de samenleving lang niet altijd weet van heeft. Read more about Maxime Verhagen

 • 2272 keer bekeken

  “De gouden driehoek van kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden zal ook in de brede bouwsector aan de slag moeten. De Bouwagenda verbindt deze driehoek. Voor mij staat de toekomstige kwaliteit van leven voor de mensen op deze planeet voorop. Read more about Elphi Nelissen

 • 1994 keer bekeken

  “Stilstand is achteruitgang. De Bouwagenda is voor mij het vliegwiel om in plaats daarvan juist sneller vooruit te gaan. Daarvoor is het nodig om bereid te zijn om af en toe ‘uit je rol’ te stappen en over je eigen grenzen heen te kijken. Ik ga dat doen.” Read more about Pieter Litjens

 • 1914 keer bekeken

  “De Bouwagenda geeft de sector een goede uitgangspositie om sneller een radicale wending in hou-ding en gedrag te bewerkstelligen. Voor mij is daarbij elk nieuw gezichtspunt welkom en wordt iedere samenwerkingspartner gewaardeerd. Read more about Albert Martinus

 • 2336 keer bekeken

  “Kwaliteit van leven en de toekomst van innovatie in de bouwsector ligt in de integratie van het ontwerp- en bouwproces. Niet het object zelf, maar waar het staat, wie het gebruikt en hoe het wordt gebruikt staan voorop. Nu stellen wij ons die vraag pas achteraf, in plaats van vooraf. Read more about Ben van Berkel

 • 2314 keer bekeken

  “Veranderingen in de bouw gaan langzaam. Maar als ze gaan, dan zijn ze niet te stoppen. Maar de snelheid moet er gezien de enorme maatschappelijke behoefte echt inkomen. Aan het versnellen wil ik graag een bijdrage leveren. Read more about Koene Talsma

 • 1657 keer bekeken

  "Mijn drijfveer is het verduurzamen van de leefomgeving van mensen zodat ook toekomstige generaties om de aarde in welvaart en welzijn kunnen leven. Daarvoor moeten we trendbreuken realiseren en innoveren. Uit onze gebaande paden, maximaal samenwerken. Read more about Annemieke Nijhof

 • 2275 keer bekeken

  “De toekomst van de brede bouwsector kenmerkt zich door disruptief, connectiviteit, fossielvrij, slim en circulair. Dit wordt vertaald naar maatschappelijke waarden en een positieve impact op onze omgeving. Met de Bouwagenda bundelen we veranderkracht met grote impact. Read more about Claudia Reiner

 • 2150 keer bekeken

  ‘Een betere, duurzame sector, daaraan lever ik graag mijn bijdrage. Om verandering en structurele verbeteringen te realiseren, moeten bouwpartners elkaars kennis, professionaliteit en creativiteit optimaal benutten. Read more about Rob van Wingerden

 • 2268 keer bekeken

  “Een sprong vooruit betekent voor mij dat de oplossingen die we voor de maatschappij leveren, zorgen voor meer gemak, grotere vrijheid bieden en circulair zijn. Om dat te bereiken moeten we naast praten nu ook echt samen iets concreets doen. Read more about Joanne Meyboom

Cookie settings