Chris Kuijpers

2172 keer bekeken

“Voor mij zijn twee zaken cruciaal: een versnelling van de ketensamenwerking in de bouw, met als resultaat innovatie, kwaliteitsstijging en schaalvergroting, en de verbinding daarvan met verduurzaming van de gebouwde omgeving, energietransitie en human capital.

Vanuit BZK zijn wij bereid tot een extra inzet op particuliere woningvoorraad, verduurzaming van het bestaande corporatiebezit, vervangende bouw en nieuwbouw, en op toonaangevende thema’s als integraal ontwerpen. Het Regeerakkoord biedt daarvoor ruime mogelijkheden. Het spreekt vanzelf dat ik hiervoor mijn coördinerende verantwoordelijkheid binnen de Taskforce optimaal benut en inzet.”

Chris Kuijpers is directeur-generaal Bestuur en Wonen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Cookie-instellingen