3e Brugdialogen 'Inspecties van kunstwerken'

17-09-2020 162 keer bekeken 0 reacties

De Bouwagenda, Bruggenstichting, CROW, Platform WOW en De Bouwcampus merkten op dat er onder professionals in de infrastructuur behoefte is aan een brugdialoog. De uitdagende en omvangrijke opgave om de civiele kunstwerken te renoveren en vervangen is iets waar we samen nog decennia mee bezig zijn.

Om deze opgave als overheid en markt aan te kunnen is het gesprek hierover van groot belang. Daarom hebben zij gezamenlijk de online Brugdialogen gestart: elke laatste donderdag van de maand komen vraagstukken, ideeën, oplossingen en ‘fails’ aan bod die assetbeheerders door heel Nederland helpen met het oplossen van hun eigen opgave. Het doel van de Brugdialogen is om elkaar te leren hoe we zo veilig, efficiënt en duurzaam mogelijk kunnen werken aan de vervangings- en renovatie opgave die we hebben in de infrastructuur. Want die Bruggen en Sluizen hebben we nodig, ook in de toekomst!.

Bij de 3e aflevering van de Brugdialogen waren weer iets meer mensen aanwezig dan de vorige keren: 120 mensen deden deze keer mee aan de interactieve ochtendbijeenkomst. Thema was: “Inspecties van kunstwerken”.

Inleiding
Maurice Reusen van Delta Pi gaf aan dat de faalkans van de inspecteur bij inspecties bijna 50% is. Dit houdt dus in dat juist menselijk handelen voor fouten zorgt. Reusen vroeg deelnemers om na te denken over hoe de faalkans van de inspecteur verkleind kunnen worden en daarmee de kwaliteit van de inspecties verbeteren.

Pjotr Mak van VolkerRail gaf aan dat vakmanschap én goede inspectie-informatie essentieel zijn voor een goed aanbestedingsproces. Ook zegt hij dat het bepalen van levensduur op basis van de juiste inspecties veel onnodig werk kan verkomen, en deed het pleidooi om inspectie vooral de ruimte te geven!

Ariea Vermeulen van Rijkswaterstaat vertelde over het inspecteren met drones. Hier pioniert zij bij Rijkswaterstaat mee. Haar stelling: inspecteren met drones in combinatie met Arificial Intelligence (AI) is zeer kansrijk en bijna uit de pilotfase.

Impressie
De aanwezigen werden vervolgens verdeeld over gespreksruimtes met 4 personen om samen antwoorden te formuleren of opmerkingen te noteren over wat zij eerder hoorden.

Uit de teksten, teruggegeven in de plenaire chat na de gesprekken, bleek dat men:

• Veel opmerkingen had over de kwaliteit en professionaliteit van de inspecties en de inspecteurs: goede inspecteurs zijn essentieel, er mag meer focus aangebracht worden in wat er precies geïnspecteerd moet worden, inspecteurs verdienen meer lof (“Het vak van inspecteur is eigenlijk best sexy”), inspecteurs zijn vaak geen adviseurs; dat zou wel moeten, er is behoefte aan certificatie van alle onderdelen van inspecties.

• Over beheerders/opdrachtgevers: er is te vaak gebrek aan kennis en budget bij beheerders, er is geen handhaving op de kwaliteit van inspecties en inspecteurs, we weten niet zo goed welke informatie nodig is voor een effectieve en efficiënte interventiestrategie en welke data nodig is om tot die informatie te komen.

• Algemeen over onze sector: de opleiding mag meer gericht worden op onderhoud en minder op nieuwbouw, kennis delen is belangrijk, alles draait om vakmanschap.

• En natuurlijk over nieuwe technologie. Er werd gesproken over verschillende mogelijk vormen van technologie om bruggen en kades te monitoren zoals: drones, glasvezelsensoren, LIDAR etc. Elke technologie heeft echter zijn beperkingen. Je kunt niet alles met 1 vorm van technologie opsporen, dus een combinatie is essentieel. 

• En over data: Er is een grote wens om toepassingsmogelijkheden te ontdekken en delen. En er moet aandacht zijn voor de contractuele aspecten en de verdeling van de risico’s van inspecties.

Anita Baas bedankte iedereen voor zijn/haar bijdrage en gaf aan dat er een vervolg op deze serie Brugdialogen komt. We rekenen dus op jullie aanwezigheid bij volgende sessies; iedere laatste donderdag van de maand tussen 8.00-9.15 uur. Heb je ideeën voor gespreksonderwerpen, laat het dan een van de organisatoren weten. Meld je aan via de Bouwcampus: https://www.debouwcampus.nl/agenda/brugdialogen

0  reacties

Cookie-instellingen