Event: 2 jaar De Bouwagenda | Van denken naar doen. Hoe duurzaam is de bouw ondertussen?

12-04-2019 24206 keer bekeken 0 reacties

Den Haag – De Bouwsector moet innovatiever, digitaler, integraler, kostenefficiënter, productiever, met meer kwaliteit en aantrekkelijk zijn voor nieuwe generaties. Dat is de opdracht die De Bouwagenda in 2017 van het kabinet kreeg om de Nederlandse bouw en infrastructuur te verduurzamen.

Ondertussen zijn we twee jaar verder. Hoe staat de verduurzaming van Nederland en nu voor? Wat heeft De Bouwagenda het afgelopen jaar bereikt en wat staat er nog op stapel? Tijdens het evenement Twee jaar De Bouwagenda op 11 april in Den Haag werd er teruggeblikt naar de resultaten, er werd een deal ondertekend, een website gelanceerd én minister Wiebes nam de voortgangsrapportage met inspirerende voorbeelden van verduurzaming in ontvangst.

Van denken naar doen
De Bouwagenda agendeert, signaleert, draagt oplossingen aan en smeedt samenwerkingsverbanden. Dat is wat zij ‘doen’. Het afgelopen jaar stond in het teken van de uitwerking van de plannen die in het eerste levensjaar door De Bouwagenda zijn geformuleerd. Doorbraken zijn er onder meer met de lancering van het Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC) die van de bouwsector een topsector moet maken en de DigiDealGO, die tijdens het evenement op 11 april werd ondertekend. Deze deal geeft een belangrijke impuls aan de digitalisering van de bouwsector en zorgt voor een uniforme taal en werkwijze waardoor bouwen sneller en goedkoper kan. Ook om te komen tot een volledig circulaire infrastructuur is digitalisering een absolute voorwaarde. Daarnaast is hard gewerkt aan het creëren van de randvoorwaarden voor vernieuwing, zoals innovatieve aanbestedingsregels en heeft De Bouwagenda invloed laten zien in het klimaatakkoord. Daarin is de methode Renovatieversneller opgenomen die het mogelijk maakt voor corporaties om woningen in een gebundelde vraag te laten verduurzamen. Boegbeeld Margriet Drijver gaat nog dit jaar een eerste project opstarten waarin honderden woningen worden verduurzaamd. Bovendien komt er met de ondertekening van het mbo-convenant Klimaattechniek op 30 januari jl. een moderne mbo-opleiding die er voor moet zorgen dat slimme mensen slimmer worden ingezet. 

 Wat is er dan nog meer te doen?
“Genoeg”, zo kregen we te horen van voorzitter Bernard Wientjes: “Want we zijn er nog niet”.
De bouwsector heeft een taaie cultuur waarin versnippering op de loer ligt. En juist intensieve samenwerking is er nodig om de bouwsector klaar te maken om de grote opgaven waar Nederland voor staat aan te pakken. Want alleen dan kun je 100.000 corporatie-woningen per jaar, de versterking van 40.000 bruggen en viaducten en 137 sluizen, de realisatie van 10.000 frisse, duurzame en toekomstbestendige scholen in 2040 niet voor elkaar boksen. Daarbij is ook de hulp van particuliere woningeigenaren nodig. Voor hen is het op dit moment erg lastig om in te schatten wat ze moeten doen om hun huis te verduurzamen en welke kosten ze kunnen verwachten. De Bouwagenda wil het komende jaar dan ook volop werk maken van de ‘ontzorging’ van particulieren.  

Meer weten over de door De Bouwagenda de behaalde resultaten en inspirerende voorbeelden?
Lees het voortgangsrapport met bijdragen van Rijkswaterstaat, opiniemaker Jan Willem van de Groep, NS, de gemeente Amsterdam, Margriet Drijver, mboRijnland én de eerste nul-op-de-meter school van Nederland: De Leister Igge.

0  reacties

Cookie-instellingen